Keuringen

Beekmans Heftrucks voert vakkundige veiligheidskeuringen uit bij jou op locatie. Naast het feit dat het van belang is om te weten wat er speelt binnen jouw bedrijf op het gebied van veiligheid zitten er ook wettelijke verplichtingen aan. Onderaan deze pagina vind je deze wetgeving, handhaving en wettelijke keuringsplicht terug.

Wij zijn een totaalleverancier voor intern transportmateriaal en daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid om alles bij één contactpersoon neer te leggen. Hierdoor hoef je niet diverse partijen in te schakelen maar nemen wij dit uit handen. Beekmans Heftrucks begrijpt dat het fijn is om alle keuringen voor je bedrijf/warehouse bij één persoon neer te leggen dus gaan wij nog een stapje verder! Doordat wij samenwerken met diverse partners kunnen wij je ook ontzorgen op het gebied van het keuren van stellingen en roldeuren. Kortom, één contactpersoon, één overzicht, één factuur.

Door ons op maat gemaakte softwarepakket zijn wij in de gelegenheid keuringen digitaal te registreren, te archiveren en te monitoren. Je krijgt van ons een planningsherinnering wanneer er weer een nieuwe keuring ingepland dient te worden. Kortom nooit meer een risico dat de keuring van jouw machine verlopen is!

Bel: 073 8889161 Mail ons
keuringen
keuringen machines

Vakkundige veiligheidskeuringen

Wij voeren vakkundige veiligheidskeuringen uit bij jou op locatie aan de volgende machines:

  • Heftrucks
  • Reachtrucks
  • Orderpickers
  • Pallettrucks
  • Stapelaars
  • Elektrische hoogwerkers
  • Veeg en schrobmachines
  • Batterij en opladers
Bel: 073 8889161 Mail ons

Artikel 4 bis 2 schrijft voor `De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan periodieke keuringen en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven, door deskundige personen in de zin van de nationale wetgevingen en/of praktijken’.

De handhaving van de arboregelgeving is neergelegd bij de arbeidsinspectie. Het sanctiebeleid dat de arbeidsinspectie ter beschikking staat is in de Arbowet van sept. 1997 aanmerkelijk verruimd. Het oude beleid bevatte twee mogelijkheden, namelijk een waarschuwing dan wel het stilzetten van de machine. Deze laatste maatregel werd vanwege de ingrijpende gevolgen slechts spaarzaam ingezet, waardoor de arbeidsinspectie enigermate als een papieren tijger overkwam.

De wijziging zoals die in de nieuwe Arbowet zijn vastgelegd, houdt in, dat de inspecteur meer mogelijkheden tot corrigeren heeft. Naast waarschuwen kan de inspecteur ook met geldboetes werken. Is er sprake van een aanmerkelijk economisch voordeel, dat verworven werd door de overtreding dan kunnen de boetes hoog oplopen.

Mochten al deze boetes geen effect hebben, dan is de mogelijkheid aan de orde om het gehele bedrijf te sluiten.